Etablerad aktör med stor erfarenhet

Soreto utför uppdrag inom energi, entreprenad och facility med ledorden service, kvalitet och hållbarhet. Verksamheten omfattar ombyggnation, nyinstallationer på totalentreprenad och löpande servicearbete. Soreto ansvarar fullt ut för projektering, konsultation och installation. Företagets egen verkstad servar med allt från reparation till leverans av drivmedelsutrustning.

Vårt engagemang för frågor när det gäller arbetsmiljö är i fokus. 

Vi arbetar proaktivt med arbetsmiljöplaner och riskanalyser. Våra arbetsledare har genomgått utbildning för BAS-P och BAS-U. Vår personal är även certifierad för arbete på drivmedelsanläggningar genom SPT.

Soreto Services AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).

En del av Ohlssonskoncernen

Soreto är en del i Ohlssons Invest AB som har verksamhet från Uppsala i norr till Vellinge i söder. Tjänsteutbudet är inriktat på hållbara helhetslösningar inom renhållning, transport, entreprenad samt spol- och rörteknik. Koncernen har drygt 800 anställda och omsätter ca 1,3 miljarder kronor. Soreto är med sin kompetenta organisation och starka kunder en viktig aktör som bidrar till synergieffekter i koncernen. Läs mer på ohlssonsinvest.se