Integritetspolicy

 

Tack för ditt intresse för Ohlssonsgruppen. Vi vill att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter är skyddade när du besöker våra webbplatser. Därför tar vi skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi följer bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna tillsammans med 'Dataskyddslagen' ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU

Du ska veta när vi samlar in vilka uppgifter och hur vi använder dem. Vi har vidtagit åtgärder som säkerställer att föreskrifterna om uppgiftsskydd följs både av oss och externa tjänsteleverantörer.

Bensinteknik i Helsingborg AB (Bensinteknik), Mineralgatan 10, 25464 Helsingborg, organisationsnummer 556519-2472, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Bensinteknik. 

Personuppgifter

Personuppgifter är information om din identitet. Det är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är inte nödvändigt att ange sådana uppgifter för att använda våra webbplatser. I vissa fall behövs emellertid namn och adress samt ytterligare uppgifter för att kunna utföra den tjänst som du önskar av oss.

Detta gäller till exempel om du beställer en tjänst, använder Mitt Ohlssons eller fyller i ett kontaktformulär. Därutöver sparar och använder vi bara uppgifter som du ger oss frivilligt eller automatiskt.

Om du använder våra servicetjänster samlar vi endast in de uppgifter vi behöver för att kunna utföra tjänsterna. Användning av personuppgifter sker uteslutande för att kunna utföra önskade tjänster och för att skydda egna legitima affärsintressen.

Begränsning av ändamålet

De personuppgifter som du ställer till förfogande, samlas in, behandlas och används enbart för de ändamål som du har fått information om. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan att du har samtyckt till detta.

Insamling av personuppgifter samt överföring av dem till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få denna information, sker endast inom ramen för tillämplig lagstiftning eller om vi är förpliktigade att göra detta genom ett domstolsbeslut. Våra medarbetare och de tjänsteleverantörer som anlitas av oss är förpliktigade till sekretess och att följa bestämmelserna i dataskyddslagen.

Om cookies

Vår webbplats använder s.k. ”cookies”. Det är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. De samlar till exempel information om operativsystemet, webbläsaren, din IP-adress, vilken webbplats du har besökt före vår (referent-URL) samt datum och tidpunkt för ditt besök på vår webbplats.

Det är enbart IP-adressen som sparas och inga av användarens omedelbara personuppgifter. Den här informationen är bara till för att du ska bli automatiskt igenkänd nästa gång du besöker våra webbsidor och för att underlätta navigeringen för dig. Med ”cookies“ kan vi till exempel anpassa en webbsida efter dina intressen eller spara ditt lösenord så att du inte måste ange det på nytt varje gång.

Naturligtvis kan du också läsa våra webbsidor utan ”cookies”. Om ni inte vill att vi känner igen din dator kan du förhindra att ”cookies” sparas på din hårddisk genom att välja inställningen ”acceptera inte cookies” på din webbläsare. Hur man gör detta hittar du i anvisningarna från tillverkaren av webbläsaren. Om du bestämmer dig för att inte acceptera ”cookies” kan det medföra att du kanske inte kan använda alla funktioner i vårt utbud.

Information

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Ohlssonsgruppens 'Dataskyddssamordnare', som du når via info@ohlssons.se. Samordnaren står också till förfogande när det gäller begäran om information eller om du har förslag eller klagomål.