Våra tjänster

När du anlitar Soreto för installationer och service på drivmedelsanläggningar är du inte bara garanterad ett gediget utfört arbete, utan även lyhördhet och ärlighet från vår sida. Som kund ska du känna att vi lyssnar, förstår och sedan vet hur uppdraget ska lösas på bästa möjliga sätt. Med många års erfarenheter inom drivmedelsbranschen och noggrannhet som främsta ledstjärna är givna i rollen som ditt installations- och serviceföretag.

Soreto Services AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).