Drivmedelsentreprenad

Soreto bygger om och projekterar nya drivmedelsanläggningar åt såväl drivmedelsbolag som kommuner och andra privata aktörer i Sverige. Vi har den kunskap som krävs för att planera och genomföra stora som små projekt genom vår mångåriga erfarenhet.

Ett urval av våra tjänster

  • Byte av drivmedelsrör
  • Schaktning och markberedning
  • Installation och montering av cisterner och oljeavskiljare
  • Montering av skärmtak
  • Installation av spillzoner
  • Installation av påfyllningsplats
  • Montering av drivmedelsmätare
  • Gjutningsarbete
  • Installation av överfyllnadsskydd och nivåmätning
  • Asfaltering genom våra samarbetspartners

Soreto Services AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).