Oljeavskiljare

Soreto projekterar, installerar och utför service på oljeavskiljare över hela landet.

Ett urval av våra tjänster

  • Flödesberäkning och projektering
  • Nedläggning av ny oljeavskiljare
  • Demontering av befintlig oljeavskiljare
  • Installation av spillzoner
  • Installation av larm för oljeavskiljare
  • VA-utredningar
  • Rengöring och tömning
  • Framtagning av VA-ritningar