Service

Soreto utför alla typer av drivmedelsrelaterade servicearbeten. Vi har avtal med flera av drivmedelsbolagen i Sverige. Vår personal som har lång erfarenhet och stor kompetens utgår från vårt kontor i Helsingborg och vi tar uppdrag i stora delar av Sverige.

Soreto Services AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).